"A testvérek megjelenésükben különböznek egymástól, mégis közösen munkálkodnak Föld Anya szőlőjében, és együtt emelik fel hangjukat Égi Atya dicséretére, és együtt szegik meg a szent kenyeret, és a hálaadás áhítatos csendjében együtt osztják meg a szent ételt."

Esszénus Béke Evangélium


KARMEL ALAPÍTVÁNY

A Karmel Alapítvány 2006-ban alakult közhasznú szervezet, amely legfontosabb feladatának tartja a közösségépítést. Ezért közösségi programokat, együttes ünnepeket szervezünk. A közösségi lét megteremtésével szeretnénk lelassítani, illetve megállítani a napjainkban felerősödött elidegenedési folyamatot, és ennek megtartó erejével támogatni az egyén személyes belső fejlődését...
alapitvany